vineri, 4 iunie 2010

Mi-am adus aminte...

Liceu, – cimitir
Al tineretii mele -
Pedanti profesori
Si examene grele…
Si azi mã-nfiori
Liceu, – cimitir
Al tineretii mele!

- Liceu, – cimitir
Cu lungi coridoare -
Azi nu mai sunt eu
Si mintea mã doare…
Nimic nu mai vreau -
Liceu, – cimitir
Cu lungi coridoare…

- Liceu, – cimitir
Al tineretii mele -
In lume m-ai dat
In valtorile grele,
Atat de blazat…
Liceu, – cimitir
Al tineretii mele!